Website chính thức của VNIS Investment

Giấy phép cư trú của Bồ Đào Nha

Chương trình đầu tư "Golden Visa" đã hoạt động thành công tại Bồ Đào Nha kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2012 (có giấy phép cư trú cho nhà đầu tư nước ngoài và thành viên gia đình của họ cho các loại hình đầu tư khác nhau).

Có các lựa chọn sau đây để xin giấy phép cư trú thông qua các khoản đầu tư trong khuôn khổ chương trình "Golden Visa":

 • Mua bất động sản trị giá từ 500.000 euro;
 • Mua bất động sản, được xây dựng ít nhất 30 năm trước hoặc nằm trong khu vực cải tạo đô thị, với trị giá tối thiểu 350.000 euro.

* Không hạn chế về loại hình bất động sản (đất ở, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp), cũng như số  lượng tài sản được mua.

 • Tạo ra tối thiểu 10 nơi làm việc;
 • Đầu tư 1 triệu euro vào cổ phiếu hoặc trái phiếu của công ty địa phương, chứng khoán chính phủ (với khả năng hoàn vốn đầu tư);
 • Đầu tư không thể hủy ngang với số tiền 350.000 euro cho nghiên cứu khoa học;
 • Các khoản đầu tư không hoàn lại từ 250.000 euro cho sản xuất nghệ thuật và di sản thiên nhiên quốc gia;
 • Khoản đầu tư không hoàn lại trị giá 500.000 euro trong quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ;
 • Đầu tư tiền số tiền 350.000 euro (hoặc cao hơn) cho việc mua lại cổ phần trong các quỹ đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm để tăng giá trị vốn hóa của công ty, được thành lập theo pháp luật Bồ Đào Nha và thời gian mà không phải là ít hơn 5 năm; với 60% giá trị đầu tư là phải được đặt trong các công ty thương mại, trên lãnh thổ của đất nước (bổ sung ngày 27 tháng 11 năm 2017);
 • Quỹ đầu tư trong số tiền là 350.000 euro (hoặc cao hơn) trong việc thành lập một công ty thương mại có trụ sở tại Bồ Đào Nha, với sự cần thiết phải tạo ra 5 việc làm toàn thời gian hoặc đã tạo ra một công ty thương mại, nằm trên lãnh thổ của đất nước với việc tạo ra hoặc đảm bảo ít nhất 5 lao động thường xuyên tại các địa điểm trong thời gian ít nhất 3 năm (bổ sung ngày 27 tháng 11 năm 2017).

GIẤY PHÉP CƯ TRÚ TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH "GOLDEN VISA"

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Để tham gia chương trình này, người nộp đơn chính phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Trên 18 tuổi;
 • Không có tiền án;
 • Không phải là công dân EU;
 • Có bảo hiểm y tế.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Chương trình "Golden Visa" có thể tham gia cả 3 thế hệ:

 • Người nộp đơn chính;
 • Vợ/chồng hợp pháp của người nộp đơn;
 • Con cái dưới 18 tuổi (nếu trên 18 tuổi phải phụ thuộc về tài chính vào cha mẹ, chưa lập gia đình, còn theo học toàn thời gian);
 • Cha mẹ phụ thuộc vào người nộp đơn hoặc vợ/chồng của họ.

YÊU CẦU

 • Về cư trú: tối thiểu 7 ngày trong năm đầu, 14 ngày cho hai năm tiếp theo và 14 ngày cho hai năm nữa (1 + 2 + 2). Tổng cộng, trong 5 năm ở Bồ Đào Nha, bạn cần sống tối thiểu 35 ngày.
 • Đối với bất động sản: sau 5 năm lưu trú tại Bồ Đào Nha, có thể nhận thẻ thường trú (cần giữ BĐS trong 5 năm - cho đến khi nhận được thân phận thường trú). Bất động sản có thể được cho thuê để sinh lợi, là một ưu thế khá lớn của chương trình