Website chính thức của VNIS Investment

Cập nhật mới nhất tháng 9/2020 Chương trình Đầu tư Síp

01/09/202018:27

VNIS Investment muốn thông báo rằng Síp hiện đã chính thức công bố Quy định mới (Κ.Δ.Π. 379/2020) do Hạ viện bỏ phiếu với những thay đổi cuối cùng trong Chương trình Đầu tư Síp.

Các quy định mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 18.08.2020.

Sau đây, chúng tôi sẽ trình bày các yêu cầu mới của Chương trình có thay đổi so với các yêu cầu trước đó:

1. KHON ĐÓNG GÓP

Trước đây

Hiện tại

Khoản đóng góp trị giá  €150,000

Khoản đóng góp đã tăng lên 200,000 EURO

Khoản đóng góp sẽ được thanh toán sau khi đơn xin nhập tịch được chấp thuận và trước khi  giấy chứng nhận nhập tịch được cấp. Đây đã là chủ trương của Chính phủ từ trước đến nay nhưng trước đó không được đưa vào chương trình CIP.

l  Khoản đóng góp 75,000 EUR -  cho Quỹ Nghiên cứu và Đổi mới của Síp HOẶC Dịch vụ Công nghiệp và Công nghệ HOẶC Quỹ Tiết kiệm Năng lượng và Nguồn Năng lượng Tái tạo HOẶC Quỹ Đoàn kết Quốc gia VÀ

l  Khoản đóng góp 75,000 EUR - vào Tổ chức phát triển Đất đai Síp.

l  Khoản đóng góp 100,000 EUR -  cho Quỹ Nghiên cứu và Đổi mới của Síp HOẶC Dịch vụ Công nghiệp và Công nghệ HOẶC Quỹ Tiết kiệm Năng lượng và Nguồn Năng lượng Tái tạo HOẶC Quỹ Đoàn kết Quốc gia VÀ

l  Khoản đóng góp 100,000 EUR - vào Tổ chức phát triển Đất đai Síp.

2. CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH

Trước đây

Hiện tại

Đơn xin nhập tịch của những người phụ thuộc chỉ có thể được nộp sau khi đã hoàn thành việc nhập tịch của đương đơn chính.

Hiện nay, đơn xin nhập tịch của tất cả những người phụ thuộc có thể được nộp đồng thời cùng với đơn của đương đơn chính (hoặc sau đó).

Chỉ có cha mẹ của đương đơn chính (vợ hoặc chồng) mới đủ điều kiện nộp đơn xin quốc tịch (với khoản đầu tư thêm 500,000 euro vào bất động sản).

Cha mẹ của cả vợ và chồng của đương đơn chính hiện đủ điều kiện đăng ký nhập quốc tịch, với điều kiện họ phải mua bất động sản trị giá 500.000 EUR + VAT.

Con cái trưởng thành còn phụ thuộc tài chính (18-28 tuổi) đã kết hôn có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch theo đơn của cha mẹ.

Nếu con cái trưởng thành đã kết hôn, họ không đủ điều kiện theo đơn của cha mẹ nữa.

Con cái vị thành niên của vợ / chồng của đương đơn chính không thể nộp đơn nhập tịch.

Con cái vị thành niên của vợ / chồng của đương đơn chính hiện có thể nộp đơn với điều kiện phải đáp ứng các yêu cầu đưa ra.

3. LÝ LCH TƯ PHÁP

Trước đây

Hiện tại

Giấy chứng lý lịch tư pháp không được quá 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ và phải được cung cấp từ quốc gia họ được sinh ra và quốc gia cư trú của người nộp đơn.

Người nộp đơn chỉ được yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận lý lịch tư pháp từ quốc gia cư trú và giấy chứng nhận này có thể có thời hạn sử dụng lên đến 6 tháng.  

4. ĐU TƯ VÀO CÁC CÔNG TY

Trước đây

Hiện tại

Người nộp đơn có thể đầu tư vào một công ty Síp có ít nhất 5 nhân viên là công dân Châu Âu.

Số lượng nhân viên là công dân Châu Âu đã tăng từ 5 lên 9 người.

5. CÁC NHÂN VT GI CHC V CHÍNH TR QUAN TRNG (PEPs)

Trước đây

Hiện tại

Những người nắm giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy chính trị (PEP) không được phép giữ các chức vụ này trong vòng 5 năm trước khi nộp hồ sơ xin nhập tịch.

Hạn chế này đã được giảm thời gian đối với những người là PEP xuống còn 12 tháng trước khi nộp đơn.

Các Quy định mới đưa ra một định nghĩa cụ thể về thuật ngữ “PEP”: là một cá nhân được chỉ định giữ một vị trí công khai quan trọng với Síp ở một quốc gia khác. Thuật ngữ này bao gồm cả những người thân trực tiếp và những người được gọi là cộng tác thân thiết của người đó.

Thuật ngữ "vị trí công khai quan trọng" được định nghĩa trong Luật và bao gồm đầy đủ các vị trí sau:

a. Lãnh đạo Nhà nước, Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư;

b. Thành viên quốc hội hoặc cơ quan lập pháp tương tự;

c. Thành viên của cơ quan hành chính của một đảng chính trị;

d. Thành viên của tòa án tối cao, tòa án hành chính hoặc tòa án cấp cao khác mà quyết định của họ không bị áp dụng các biện pháp pháp lý khác, trừ những trường hợp ngoại lệ;

e. Thành viên Ban kiểm toán và Ban giám đốc ngân hàng trung ương; 

f. Đại sứ, hạ sĩ quan, sĩ quan cấp cao của lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh; 

g. Thành viên cơ quan hành chính, quản lý, giám sát của doanh nghiệp Nhà nước;

h. Giám đốc, Phó Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị hoặc người giữ chức vụ tương đương trong tổ chức quốc tế; 

i. Thị trưởng (Tại Việt Nam, chức vụ này tương đương với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã hay thành phố trực thuộc tỉnh)

Danh sách trên không bao gồm những người giữ chức vụ ở cấp trung bình hoặc cấp thấp.

Thuật ngữ “thân nhân” được định nghĩa bao gồm những người sau: 

i. vợ của PEP

ii. con cái của PEP và vợ / chồng của họ

iii. cha mẹ của PEP

Thuật ngữ cộng sự thân thiết này bao gồm những người thuộc danh sách sau đây:

i.    Được biết đến là đồng sở hữu có lợi ích cuối cùng của một pháp nhân/ thỏa thuận hợp pháp hoặc những người có liên hệ trong bất kỳ mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ nào khác với một người nắm giữ vị trí quan trọng liên quan đến chính trị. 

ii. Là chủ sở hữu có lợi cuối cùng của một pháp nhân/ thỏa thuận hợp pháp được biết là đã được thành lập vì lợi ích thực tế của một người nắm giữ vị trí quan trọng liên quan chính trị.

6. CÁC TRƯỜNG HỢP HẠN CHẾ

 • Người nộp đơn và các thành viên gia đình không vi phạm các hành vi cấu thành bất hợp pháp trong các khu vực không do Cộng Hòa kiểm soát, không được giữ bất kỳ chức vụ nào liên quan đến Chính quyền; hoặc nắm giữ, xâm nhập bất hợp pháp, gây thiệt hại hoặc can thiệp vào bất động sản nằm trong những khu vực thuộc chủ sở hữu hợp pháp khác.
 • Đương đơn chính và các thành viên gia đình của người đó không được rơi vào bất kỳ trường hợp nào sau đây:
  • Những người phạm tội chiếm đoạt tài sản trong biên giới của Liên minh Châu Âu;
  • Những người đã bị kết án về một tội hình sự nghiêm trọng, bị phạt tù từ năm (5) năm trở lên, vi phạm một tội nghiêm trọng khác hoặc một tội danh đáng lên án liên quan đến sự suy đồi đạo đức. Điều này được hiểu rằng, trong trường hợp bị kết án ở một quốc gia khác, thì tội danh thành lập phải có liên quan với các hành vi phạm tội cấu thành tội phạm theo hiến pháp ở Cộng hòa Síp và thi hành bản án tù giam tại đây;
  • Những người bị điều tra hình sự ở Síp hoặc ở một quốc gia khác liên quan đến một tội hình sự nghiêm trọng, có bản án tù từ năm (5) năm trở lên hoặc về một tội nghiêm trọng khác hoặc một hành vi phạm tội đáng lên án hoặc liên quan đến sự suy đồi về đạo đức;
  • Những người có liên quan với bất kỳ cá nhân, pháp nhân, thực thể, tổ chức hoặc cơ quan nào mà các biện pháp hạn chế đã được Liên minh Châu Âu áp dụng và có hiệu lực, chẳng hạn như cổ đông hoặc giám đốc điều hành cấp cao của các công ty nằm trong danh sách trừng phạt;
  • Những người có liên quan nhưng không còn liên hệ với bất kỳ cá nhân, pháp nhân, thực thể hoặc cơ quan nào mà các biện pháp hạn chế đã được Liên minh Châu Âu áp dụng và có hiệu lực, chẳng hạn như cổ đông hoặc giám đốc điều hành cấp cao của các công ty bị trừng phạt danh sách, những người có liên quan đến các công ty như vậy tại thời điểm các biện pháp trừng phạt được áp dụng;
  • Những người mà Liên minh châu Âu hoặc Liên hợp quốc đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đang có hiệu lực hoặc có hiệu lực trong thời gian lên đến mười hai (12) tháng trước khi nộp đơn;
  • Những người có liên quan với bất kỳ cá nhân, pháp nhân, thực thể, tổ chức hoặc cơ quan nào đã bị Liên minh Châu Âu hoặc Liên hợp quốc trừng phạt đã có hiệu lực trong khoảng thời gian lên đến mười hai (12) tháng trước khi nộp đơn;
  • Những người có liên quan nhưng không còn liên hệ với bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân, thực thể hoặc cơ quan nào mà các biện pháp hạn chế đã được áp dụng bởi Liên minh châu Âu hoặc Liên hợp quốc đang hoặc có hiệu lực trong khoảng thời gian lên đến mười hai (12) tháng trước khi nộp đơn, chẳng hạn như cổ đông hoặc giám đốc điều hành cấp cao của các công ty nằm trong danh sách trừng phạt, những người có liên quan đến các công ty đó tại thời điểm các biện pháp trừng phạt được áp dụng
  • Những người bị truy nã khắp Châu Âu bởi EUROPOL hoặc Quốc tế bởi INTERPOL

Tất cả những điều khoản cũng như lợi ích còn lại của chương trình vẫn giữ nguyên.

VNIS Investment là công ty tư vấn di trú trực thuộc tổ hợp VNIS Group, là đối tác của các nhà phát triển BĐS di trú uy tín hàng đầu Síp, với đội ngũ chuyên viên tư vấn định cư hàng đầu.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký tư vấn MIỄN PHÍ về các dự án BĐS di trú tại Síp, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Tư vấn Định cư VNIS Investment

Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh: Phòng 1681, Lầu 16, Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh tại Hà Nội: A20, Dream Station, Tầng 2, UDIC Complex, Hoàng Đạo Thuý, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84 28 7106 3636

Email: [email protected]