Website chính thức của VNIS Investment

Thường trú Cộng Hòa Síp

Kể từ khi được ban hành vào tháng 04/2013, chương trình đầu tư – định cư – nhập tịch của Cyprus (đảo Síp) đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trên toàn thế giới và tạo ra những chuyển biến vô cùng tích cực đến nền kinh tế của đảo quốc Địa Trung Hải này. Nhận thấy được tiềm năng mạnh mẽ của chương trình, Chính phủ Cyprus đã nhiều lần đưa ra những sự điều chỉnh về chính sách khiến cho chương trình ngày càng hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư.

Hình thức đầu tư:

 • Đầu tư bất động sản trị giá ít nhất 300.000 EUR (buộc phải thông qua sự phê duyệt của chính phủ) và không được bán đi.
 • Mở tài khoản ít nhất 30.000 EUR tại Cyprus trong vòng 03 năm.
 • Chứng minh tài chính ngoài Síp phải đạt ít nhất 30.000 EUR một năm; cứ thêm một người tăng thêm 5000 EUR (không bao gồm bố mẹ 2 bên); mỗi thêm bố mẹ đi kèm cần thêm chứng minh thu nhập mỗi năm 8000 EUR.
 

CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG TRÚ SÍP

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Trên 18 tuổi;
 • Không có tiền án;
 • Không phải là công dân EU;
 • Có bảo hiểm sức khỏe.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Chương trình đầu tư thường trú Síp cho phép 3 thế hệ có thể cùng tham gia::

 • Người nộp đơn chính;
 • Vợ/chồng hợp pháp của người nộp đơn;
 • Con cái dưới 18 tuổi (hoặc từ 18 đến 28 tuổi phải chứng minh còn phụ thuộc tài chính, chưa lập gia đình và đang theo học toàn thời gian);
 • Cha mẹ của người nộp đơn chính.

YÊU CẦU

 • Về lưu trú: KHÔNG
 • Đối với bất động sản và cổ phần thương mại: Không được bán để duy trì thân phận thường trú.

Quốc tịch Síp

Quốc tịch Síp

Quốc tịch Síp