CITIZENSHIP

ST. KITTS & NEVIS

Liên bang St. Kitts & Nevis (tên gọi khác: Liên bang St. Christopher & Nevis) là một đảo quốc nằm trong khu vực Caribbean. Ngành du lịch là nguồn thu ngoại tệ chính của đảo quốc này, bên cạnh đó…

CYPRUS

Vào tháng 3 năm 2014, Chính phủ Cyprus đã thông qua một sửa đổi pháp luật cho phép các nhà đầu tư nước ngoài có được quốc tịch Cyprus (EU) và hộ chiếu Síp trên cơ sở chương trình của tiểu…