Website chính thức của VNIS Investment

Thường trú tại Hy Lạp

Vào tháng 7/2015, Nghị viện Hy Lạp đã bỏ phiếu sửa đổi Đạo luật Nhập cư (số 4332/2015), theo đó nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình, khi đầu tư vào bất động sản ở Hy Lạp với số tiền từ 250.000 euro trở lên, được cấp thân phận thường trú vĩnh viễn. Điều kiện bắt buộc là phải giữ bất động sản trọn đời.

CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG TRÚ TẠI HY LẠP

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Để tham gia chương trình này, người nộp đơn chính phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Trên 18 tuổi;
  • Không có tiền án;
  • Không phải là công dân EU;
  • Mua bảo hiểm y tế.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Cả 3 thế hệ có thể cùng tham gia chương trình thường trú Hy Lạp:

  • Người nộp đơn chính;
  • Vợ/chồng hợp pháp của đương đơn;
  • Con cái dưới 18 tuổi (từ 18 đến 24 tuổi phải phụ thuộc về tài chính vào cha mẹ, chưa lập gia đình và đang theo học toàn thời gian;
  • Cha mẹ phụ thuộc vào đương đơn.

YÊU CẦU

  • Về sinh sống: không có yêu cầu về lưu trú (yêu cầu duy nhất là nhập cảnh Hy Lạp khi nộp đơn);
  • Đối với bất động sản: nhà đầu tư phải sở hữu vĩnh viễn BĐS đầu tư, những vẫn có thể cho thuê BĐS đó

Quốc tịch Síp

Quốc tịch Síp

Quốc tịch Síp