Website chính thức của VNIS Investment

Giấy phép cư trú của Ireland

Chương trình nhập cư dành cho nhà đầu tư (IIP) đã được Chính phủ Ireland phê chuẩn vào năm 2012.

Vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, Cục di trú Ireland đã quyết định sửa đổi một số điều khoản nhất định của chương trình nhập cư để thu hút thêm đầu tư.

Để tham gia chương trình, nhà đầu tư có thể chọn lựa một trong những hình thức sau:

 • Đầu tư vào các công ty Ireland với số tiền không ít hơn 1.000.000 euro trong 3 năm;
 • Đầu tư vào quỹ đầu tư được phê duyệt bởi Chính phủ với số tiền tối thiểu 1.000.000 euro trong 3 năm;
 • Đầu tư vào một quỹ bất động sản (REIT), được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Ireland, với số tiền đầu tư tối thiểu là 2.000.000 euro;
 • Quyên góp không hoàn lại 500.000 euro vào một dự án đầu tư.

* Tất cả các khoản đầu tư phải được thực hiện từ nguồn vốn của nhà đầu tư, không được phép sử dụng tiền vay.

GIẤY PHÉP CƯ TRÚ THEO 
CHƯƠNG TRÌNH NHẬP CƯ DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ (IIP)

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Để tham gia chương trình này, người nộp đơn chính phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Trên 18 tuổi;
 • Không có tiền án, tiền sự;
 • Không phải là công dân EU;
 • Mua bảo hiểm sức khỏe;
 • Cung cấp bằng chứng sở hữu tài sản 2.000.000 euro (từ thu nhập, đầu tư, bất động sản);
 • Cung cấp bằng chứng về số tiền 1.000.000 euro cho đầu tư (thư từ ngân hàng, các bản sao kê);
 • Cung cấp bằng chứng về nguồn kinh phí

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA (IIP)

Gia đình 2 thế hệ có thể cùng tham gia:

 • Người nộp đơn chính;
 • Vợ/chồng hợp pháp của đương đơn;
 • Con cái dưới 18 tuổi (từ 18 đến 24 tuổi phải phụ thuộc tài chính vào người nộp đơn và chưa kết hôn).

YÊU CẦU

 • Về cư trú: không có yêu cầu về cư trú (chỉ cần nhập cảnh một lần mỗi 12 tháng).

Quốc tịch Síp

Quốc tịch Síp

Quốc tịch Síp