Official website of VNIS Investment

Permanent Residence (PR)

Greece

Vào tháng 7/2015, Nghị viện Hy Lạp đã bỏ phiếu sửa đổi Đạo luật Nhập cư (số 4332/2015), theo đó nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình, khi đầu tư vào bất động sản ở Hy Lạp với số...

USA

The EB-5 visa is a way to get your green card and permanent residency through investment. The EB-5 investor visa program enables foreigners who make an investment in a U.S. business to obtain a green card and become lawful permanent residents, and...

Spain

Vào ngày 27 tháng 09 năm 2013, chính phủ Tây Ban Nha đã phê duyệt một đạo luật nhập cư mới, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài có được giấy phép cư trú thông qua việc thực hiện đầu...

Portugal

Chương trình đầu tư "Golden Visa" đã hoạt động thành công tại Bồ Đào Nha kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2012(có giấy phép cư trú cho nhà đầu tư nước ngoài và thành viên gia đình của họ cho các...

Malta

Chương trình của chính phủ đề xuất cho nhà đầu tư nước ngoài có thể xin giấy phép cư trú tại Malta (MRVP - Chương trình đầu tư định cư Malta) có hiệu lực từ năm 2015 theo Đạo luật Di trú...

Ireland

Chương trình nhập cư dành cho nhà đầu tư (IIP) đã được Chính phủ Ireland phê chuẩn vào năm 2012. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, Cục di trú Ireland đã quyết định sửa đổi một số điều khoản...

Republic of Cyprus

Kể từ khi được ban hành vào tháng 04/2013, chương trình đầu tư – định cư – nhập tịch của Cyprus (đảo Síp) đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trên toàn thế giới và tạo ra...

Canada - Start-Up Visa

The Start-Up Visa Program grants Canadian permanent residence to qualified immigrant entrepreneurs. The program aims to recruit innovative entrepreneurs to Canada and link them with Canadian private sector businesses (angel investor groups,...