Website chính thức của VNIS Investment

Quốc tịch Saint Kitts và Nevis

Liên bang St. Kitts & Nevis (tên gọi khác: Liên bang St. Christopher & Nevis) là một đảo quốc nằm trong khu vực Caribbean. Ngành du lịch là nguồn thu ngoại tệ chính của đảo quốc này, bên cạnh đó ngành nông nghiệp và công nghiệp sản xuất cũng tương đối phát triển.

Bằng cách đầu tư hoặc đóng góp một khoản tiền, nhà đầu tư nước ngoài sẽ nhận được quốc tịch St. Kitts & Nevis với những quyền lợi hấp dẫn. Do bất động sản ngành du lịch tại St. Kitts & Nevis đang rất có giá trị nên nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn hình thức nhập tịch bằng cách đầu tư vào một dự án bất động sản tại đây.

Các hình thức đầu tư:

 • Đầu tư số tiền 220.000 USD vào một trong những dự án phát triển bất động sản được Chính phủ phê duyệt (các loại hình bất động sản như: căn hộ, chung cư cao tầng, biệt thự, khu liên hợp khách sạn);
 • Đóng góp vào Quỹ phát triển bền vững (Sustainable Growth Fund - SGF) với số tiền tối thiểu 150.000 USD.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TỊCH SAINT KITTS VÀ NEVIS

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Trên 18 tuổi;
 • Lý lịch tư pháp trong sạch;
 • Phù hợp với yêu cầu của chương trình đầu tư và cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết với thông tin chính xác và đáng tin cậy;
 • Đầu tư vào bất động sản được chính phủ phê duyệt, với giá trị tối thiểu 220.000 USD;
 • Thông qua việc kiểm tra sức khỏe.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Trong chương trình mua lại quốc tịch Saint Kitts và Nevis, 4 thế hệ có thể tham gia:

 • Vợ/chồng của người nộp đơn chính;
 • Con cái dưới 18 tuổi (nếu trên 18 tuổi, phải chứng minh được đang theo học toàn thời gian, tất cả các chi phí giáo dục của họ nên được tài trợ bởi người nộp đơn chính) ;
 • Bố mẹ (trên 55 tuổi);
 • Ông bà là người phụ thuộc của người nộp đơn chính.

YÊU CẦU

 • Về lưu trú: KHÔNG
 • Về bất động sản: Nhà đầu tư phải duy trì BĐS trong vòng 7 năm

Quốc tịch Síp

Quốc tịch Síp

Quốc tịch Síp