Website chính thức của VNIS Investment

Quốc tịch Síp

Vào tháng 3 năm 2014, Chính phủ Cyprus đã thông qua một sửa đổi pháp luật cho phép các nhà đầu tư nước ngoài có được quốc tịch Cyprus (EU) và hộ chiếu Síp trên cơ sở chương trình của tiểu bang.

Vào ngày 13 tháng 9 năm 2016, chương trình "Quốc tịch thông qua đầu tư" của Cộng hòa Síp đã được Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa sửa đổi.

Có hai lựa chọn để có được quyền công dân thông qua các khoản đầu tư:

 • Đầu tư vào cổ phiếu hoặc trái phiếu của một công ty đặt tại Síp với số tiền 2.000.000 euro (chưa bao gồm VAT) và cao hơn trong thời hạn 3 năm. Cộng với việc mua một tài sản trị giá ít nhất 500.000 euro cho nơi cư trú vĩnh viễn;
 • Mua một số tài sản dân cư trị giá 2.000.000 euro (cộng VAT). Một trong những tài sản nên có ít nhất 500 000 euro và được sử dụng để sinh sống, các đối tượng còn lại có thể được bán trong 3 năm.

Cần lưu ý rằng một yêu cầu quan trọng là việc bảo tồn bất động sản trị giá ít nhất 500 000 euro. Nếu cha mẹ của nhà đầu tư cũng nộp đơn xin nhập quốc tịch, thì cần mua thêm bất động sản cho cha mẹ với số tiền ít nhất 500.000 euro.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TỊCH SÍP

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • trên 18 tuổi;
 • không có tiền án;
 • không phải là công dân EU;
 • có chính sách y tế

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Trong chương trình giành được quốc tịch Síp, 3 thế hệ có thể tham gia:

 • Người nộp đơn chính;
 • Vợ/chồng hợp pháp của người nộp đơn;
 • Con cái dưới 18 tuổi (hoặc từ 18 đến 28 tuổi phải chứng minh còn phụ thuộc tài chính, chưa lập gia đình và đang theo học toàn thời gian);
 • Cha mẹ của người nộp đơn chính.

YÊU CẦU

 • Về lưu trú: KHÔNG
 • Đối với bất động sản và cổ phần thương mại: Nếu lựa chọn phương án thứ nhất (cổ phần thương mại + bất động sản) cổ phần phải được giữ trong 3 năm, còn BĐS nhà ở thì giữ vĩnh viễn; Nếu lựa chọn phương án thứ hai (chỉ đầu tư vào bất động sản) – một BĐS để ở với giá trị tối thiểu 500.000 eur phải được giữ vĩnh viễn, các BĐS khác chỉ cần giữ trong 3 năm.

Quốc tịch Síp

Quốc tịch Síp

Quốc tịch Síp