Website chính thức của VNIS Investment

Giấy phép cư trú của Tây Ban Nha

Vào ngày 27 tháng 09 năm 2013, chính phủ Tây Ban Nha đã phê duyệt một đạo luật nhập cư mới, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài có được giấy phép cư trú thông qua việc thực hiện đầu tư.

Ngày 31 tháng 7 năm 2015 có một số thay đổi đối với đạo luật này, cho phép cả gia đình 3 thế hệ cùng tham gia chương trình đầu tư.

Có các lựa chọn sau đây để xin giấy phép cư trú thông qua đầu tư:

 • Mua bất động sản trị giá từ 500.000 euro * ;
 • Đầu tư vào trái phiếu chính phủ với số tiền 2 triệu euro;
 • Tiền gửi tại ngân hàng Tây Ban Nha với số tiền 1 triệu euro;
 • Đầu tư vào cổ phiếu của các công ty ở Tây Ban Nha với số tiền 1 triệu euro;
 • Mở cty kinh doanh riêng và tạo việc làm.

* Không hạn chế về loại bất động sản (đất đai, dân cư, thương mại, công nghiệp, đất nông nghiệp, khu vực nhà máy), cũng như số lượng BĐS được phép mua.

GIẤY PHÉP CƯ TRÚ CỦA CHƯƠNG TRÌNH D-VISA

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Để tham gia chương trình này, người nộp đơn chính phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Trên 18 tuổi;
 • Không có hồ sơ phạm tội ở bất kỳ quốc gia nào;
 • Không có lệnh cấm nhập cảnh vào Tây Ban Nha hoặc một tiểu bang khác mà Tây Ban Nha đã ký kết vào hiệp ước có liên quan;
 • Không phải là công dân EU;
 • Có chính sách bảo hiểm y tế công cộng hoặc tư nhân hàng năm ở Tây Ban Nha;
 • Có đủ năng lực trang trải cuộc sống cá nhân và gia đình.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Cả gia đình 3 thế hệ cùng tham gia:

 • Người nộp đơn chính;
 • Vợ/chồng hợp pháp của người nộp đơn;
 • Con cái dưới 18 tuổi (trên 18 tuổi phải phụ thuộc về tài chính vào bố mẹ, chưa kết hôn);
 • Cha mẹ phụ thuộc vào người nộp đơn.

YÊU CẦU

 • Về lưu trú: D Visa (1 năm) + 2 năm + 5 năm. Sau 5 năm có thể nhận được thường trú nếu người nộp đơn đã đáp ứng các yêu cầu cư trú trong nước (4 năm và 2 tháng trong 5 năm qua). Quyền công dân - sau 10 năm cư trú tại Tây Ban Nha.
 • Đối với bất động sản: nhà đầu tư phải giữ tài sản trong 5 năm - cho đến khi có thẻ thường trú. Bất động sản có thể được cho thuê lại.