THẺ THƯỜNG TRÚ

HY LẠP

Vào tháng 7/2015, Nghị viện Hy Lạp đã bỏ phiếu sửa đổi Đạo luật Nhập cư (số 4332/2015), theo đó nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình, khi đầu tư vào bất động sản ở Hy Lạp với số tiền từ 250.000 euro trở lên, được cấp thân phận thường trú vĩnh viễn. Điều kiện bắt buộc là phải giữ bất động sản trọn đời.

HOA KỲ

Năm 1990, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Luật Nhập cư với mục tiêu là hỗ trợ nền kinh tế Mỹ bằng cách thu hút đầu tư nước ngoài và tạo việc làm. Căn cứ vào quy định của Chương trình EB-5, nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư số tiền 1.000.000 USD mở doanh nghiệp tại Mỹ, tạo ra 10 việc làm và nhận cơ hội sinh sống hợp pháp tại Mỹ.

TÂY BAN NHA

photo of city during dawn
Photo by Alex Azabache on Pexels.com

Vào ngày 27 tháng 09 năm 2013, chính phủ Tây Ban Nha đã phê duyệt một đạo luật nhập cư mới, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài có được giấy phép cư trú thông qua việc thực hiện đầu tư. Ngày 31 tháng 7 năm 2015 có một số thay đổi đối với đạo luật này, cho phép cả gia đình 3 thế hệ cùng tham gia chương trình đầu tư.

BỒ ĐÀO NHA

beige and pink castle
Photo by Daniel Frese on Pexels.com

Chương trình đầu tư “Golden Visa” đã hoạt động thành công tại Bồ Đào Nha kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2012 (có giấy phép cư trú cho nhà đầu tư nước ngoài và thành viên gia đình của họ cho các loại hình đầu tư khác nhau).

MALTA

wide angle photography of buildings beside seashore
Photo by Michaela on Pexels.com

Chương trình của chính phủ đề xuất cho nhà đầu tư nước ngoài có thể xin giấy phép cư trú tại Malta (MRVP – Chương trình đầu tư định cư Malta) có hiệu lực từ năm 2015 theo Đạo luật Di trú (Chương 217).

IRELAND

buildings with waterfront view
Photo by Steven Hylands on Pexels.com

Chương trình nhập cư dành cho nhà đầu tư (IIP) đã được Chính phủ Ireland phê chuẩn vào năm 2012. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, Cục di trú Ireland đã quyết định sửa đổi một số điều khoản nhất định của chương trình nhập cư để thu hút thêm đầu tư.

CỘNG HOÀ SÍP

architecture beach blue sky chapel
Photo by Pixabay on Pexels.com

Chương trình đầu tư lấy quyền Thường Trú (PR) tại Cộng hòa Síp (Cyprus) cho phép các ứng viên được hưởng quyền thường trú trong vòng 02 tháng với một khoản đầu tư an toàn vào bất động sản tại Síp. Chương trình này giúp các ứng viên là nhà đầu tư nhận quyền thường trú vĩnh viễn cho cả gia đình mình. Quá trình xin giấy phép thường trú tại Síp cực kỳ đơn giản và thậm chí có thể được thực hiện từ xa, ngay tại Việt Nam.

CANADA – QUEBEC

aerial photography of city buildings in vancouver
Photo by Caio on Pexels.com

Tỉnh bang Quebec cùng với chính quyền liên bang Canada lựa chọn người nhập cư là những cá nhân muốn lập nghiệp – ổn định cuộc sống tại Quebec theo Hiệp định giữa Quebec và chính quyền liên bang năm 1991. Quebec cũng có các chương trình định cư riêng của Tỉnh bang theo Luật Di Trú của Quebec và các quy định dưới Luật. Dù vậy, các cá nhân được lựa chọn theo bất kỳ chương trình nào của Tỉnh bang Quebec đều có thể đến cư trú tại bất kỳ tỉnh bang nào khác của Canada mà họ mong muốn.

CANADA – START-UP VISA

low angle photography of high rise building
Photo by Andre Furtado on Pexels.com

Chương trình Đầu tư Định cư diện Khởi Nghiệp – Canada Start-Up Visa (CSUV) cho phép các Doanh Nhân có nhu cầu & đủ điều kiện được cấp Thẻ Thường Trú Vĩnh Viễn tại Canada, cũng như tiến tới nhập Quốc Tịch Canada. Chương trình được xây dựng nhằm tuyển chọn các Doanh Nhân sáng tạo tới Canada, và kết nối họ với các doanh nghiệp tư nhân (các Nhà Đầu Tư Thiên Thần – Angel Investors hay các Vườn Ươm Doanh Nghiệp – Business Incubators), và thúc đẩy việc khởi nghiệp tại Canada.